ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Čo sú súbory cookies?

Ako je bežnou praxou na takmer všetkých profesionálnych webových lokalitách, táto lokalita používa súbory cookies, čo sú malé súbory sťahované do vášho počítača alebo mobilu za účelom zlepšenia poskytovaných služieb. Táto stránka popisuje aké informácie zbierame, ako ich využívame a prečo občas musíme tieto súbory ukladať. Tiež poskytneme informácie o tom, ako môžete predísť ukladaniu súborov cookies, čo však môže zhoršiť alebo „pokaziť“ určité prvky funkcionality tejto webovej lokality. Ďalšie všeobecné informácie o cookies nájdete na Wikipédii v článku o HTTP cookies.

Rozoznávame niekoľko druhov cookies, a to podľa:

 • Z časového hľadiska: dočasné(session cookies) – ukladajú sa iba dočasne a po zatvorení prehliadača sa zo zariadenia používateľa vymažú a trvalé – zostávajú uložené, kým ich nevymažeme alebo kým ich nevymaže náš prehliadač, v závislosti od dátumu vypršania platnosti súboru cookies
 • z hľadiska subjektu: vlastné – cookies vytvoril Prevádzkovateľ stránky, ktorú používateľ práve navštívil, tzv. cookies prvej strany a tretích subjektov – cookies vytvoril subjekt, ktorý neprevádzkuje webovú stránku, ktorú používateľ práve navštívil. Cookies tretích strán sú také súbory cookies, ktoré sú umiestnené do zariadenia Dotknutej osoby iným subjektom pri použití webových stránok Prevádzkovateľa. Súbory cookies tretích strán môže do zariadenia tejto osoby umiestňovať niekto, kto Prevádzkovateľovi poskytuje službu (napríklad Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manager). Tretie strany nemajú prístup k dátam v súboroch cookies Prevádzkovateľa a rovnako Prevádzkovateľ nemá prístup ku cookies tretích strán.
 • z hľadiska právneho základu spracúvania osobných údaj: cookies, pre ktoré nie je potrebný súhlas návštevníka stránky  – napríklad nevyhnutné, tzv. technické cookies a cookies, pre ktoré je potrebný súhlas návštevníka stránky – napríklad analytické a reklamné cookies).

Technické cookies:

 • cookies pre vstup používateľa – konzistentné sledovanie vstupu užívateľa v sérii výmeny správ s poskytovateľom služby (Prevádzkovateľom),
 • autentifikačné cookies – identifikácia používateľa po jeho prihlásení,
 • cookies zamerané na bezpečnosť používateľa – zvyšovanie bezpečnosti služby; ochrana systému prihlasovania; odhaľovanie nesprávnych pokusov o prihlásenie,

Súbory cookie tretích strán:

 • Analytické cookies: meranie návštevnosti webových stránok, kampaní, sleduje návštevnosť stránok používateľom,
 • Analytické cookies: identifikácia prvej relácie nového používateľa; tzv. jedinečné návštevy,
 • Marketingové cookies:
 • sledovacie pixely – sledovanie správania používateľa, konverzií na stránkach, optimalizácia reklám a pod.,
 • reklamné cookies – uloženie jedinečného ID, ktoré identifikuje zariadenie vracajúceho sa návštevníka s využitím na cielenie reklamy,
 • cookies na sledovanie používateľa prostredníctvom prídavných modulov sociálnych sietí,
 • cookies pre reklamy tretích subjektov – behaviorálna reklama
 • Cookie lišta: okno, ktoré sa zobrazí po návšteve webu a vyžaduje, aby ste cookies povolili alebo odmietli

Prečo používame súbory cookies:
Súbory cookies používame z rôznych dôvodov, ktoré sú uvedené nižšie. Vo väčšine prípadov bohužiaľ neexistujú štandardizované možnosti ako zakázať súbory cookies bez toho, aby úplne zablokovali funkcionalitu a vlastnosti, ktoré tejto lokalite poskytujú. Odporúča sa, aby ste všetky súbory cookies nechali povolené, ak si nie ste istí, či ich potrebujete alebo nie, pre prípad že sa používajú na poskytovanie služby, ktorú využívate.

Ako je možné používanie súborov cookies nastaviť a zakázať?

Pri prvej návšteve webových stránok Prevádzkovateľa sa do zariadenia Dotknutej osoby ukladajú iba absolútne nevyhnutné súbory cookies. Pri návšteve webových stránok sa Dotknutej osobe zobrazí vyskakovacie okno, resp. cookies lišta, so správou upozorňujúcou na používanie cookies. Pokiaľ Dotknutá osoba neprijme/nepovolí všetky súbory cookies alebo nevyberie individuálne preferencie pre súbory cookies, toto nastavenie sa nezmení.

Kliknutím na príslušné tlačidlo vo vyskakovacom okne, resp. na cookies lište, Dotknutá osoba berie na vedomie používanie nevyhnutných cookies Prevádzkovateľom spôsobom opísaným v týchto zásadách. Vo vzťahu ku všetkým ostatným typom cookies, ktoré Prevádzkovateľ používa, platí, že tieto v zariadení Dotknutej osoby nebudú uložené, pokiaľ Dotknutá osoba nedá súhlas s ich použitím, ktorý možno kedykoľvek odvolať. Údaje o Dotknutej osobe získavané prostredníctvom súborov cookies sú teda získavané dobrovoľne, a to priamo od Dotknutej osoby.

Súbory cookies si po nastavení príslušných preferencií môže každá Dotknutá osoba spravovať vo svojom internetovom prehliadači. Rôzne internetové prehliadače majú rôzne postupy na zakázanie alebo povolenie súborov cookies, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v ponuke s označením „Možnosti“ alebo „Nástroje“. Priamo v internetovom prehliadači tak má Dotknutá osoba možnosť spravovať súbory cookies týkajúce sa základných funkcií, zlepšovania webovej stránky, prispôsobovania a reklamy. Pre funkčnosť nového nastavenia zo strany Dotknutej osoby bude zrejme nutné aktualizovať načítanie webovej stránky. V prípade vypnutia alebo odhlásenia z používania niektorých cookies už nebudú webové stránky Prevádzkovateľa k týmto súborom cookies pristupovať, ani ich čítať.

V zariadení môžu zostať aj naďalej uložené rôzne súbory, skripty, kódy, prípadne ďalšie informácie týkajúce sa súborov cookies. Tieto môže Dotknutá osoba odstrániť vymazaním súborov cookies a medzipamäte internetového prehliadača pomocou nastavenia daného prehľadávača, pričom akákoľvek zmena nastavenia prehľadávača sa vzťahuje iba na tento konkrétny internetový prehliadač.

Webová stránka http://www.allaboutcookies.org / poskytuje komplexné informácie o úprave nastavení cookies v celom rade internetových prehliadačov. Prevádzkovateľ upozorňuje, že nakoľko nie je ani vlastníkom ani Prevádzkovateľom tejto webovej stránky, nenesie zodpovednosť za jej obsah.

Prevádzkovateľ zároveň upozorňuje, že v prípade zakázania nevyhnutných súborov cookies (alebo všetkých súborov cookies) pomocou nastavení internetového prehľadávača, nebude fungovať jedna alebo viac základných funkcií webových stránok, vrátane tých, ktoré majú zaistiť bezpečnú návštevu, správne alebo vôbec.

Prevádzkovateľ ďalej upozorňuje, že v prípade, ak Dotknutá osoba odmietne alebo odvolá súhlas s použitím akýchkoľvek nie nevyhnutných cookies alebo osobných údajov, nemusí zodpovedajúca funkcia alebo funkcia týchto webových stránok fungovať správne alebo vôbec. Použitie základných funkcií a funkčnosť webových stránok týmto nebudú dotknuté.

Súbory cookies na týchto stránkach sú používané na nasledujúce účely:

Nevyhnutné súbory cookies sú súbory cookies, bez ktorých by webové stránky Prevádzkovateľa nefungovali správne a ktoré sa automaticky umiestňujú do zariadenia Dotknutej osoby a nemožno ich vypnúť. Nevyhnutné cookies nemôžu identifikovať používateľa a sú používané iba za tým účelom, aby sa zaručilo správne zobrazenie webovej stránky.

Funkčné súbory cookies slúžia na to, aby Prevádzkovateľ vedel Dotknutú osobu identifikovať pri návrate na jeho webovú stránku a pomáhajú zlepšovať funkčnosť a zabezpečenie webových stránok vrátane zapamätania preferencií Dotknutej osoby a správy výkonu webových stránok.

Používanie IP adresy a iných nástrojov na webovej stránke:

Na týchto webových stránkach môžu byť umiestnené tiež nástroje tretích strán, ktoré využívajú IP adresu Dotknutej osoby a/alebo súbory cookies.

Takýmto nástrojom môže byť napr. Facebook plugin, ktorý Dotknutú osobu spojí s jej profilom na sociálnej sieti Facebook, pričom bližšie informácie o jeho používaní sú uvedené na stránkach: https://www.facebook.com/about/privacy/;

Účel spracúvania

Právny základ spracúvania

Kategórie dotknutých osôb

Kategórie osobných údajov

Lehoty na výmaz

Kategórie príjemcov

Prenos do tretích krajín

cookies pre vstup používateľa – konzistentné sledovanie vstupu užívateľa v sérii výmeny správ s poskytovateľom služby (prevádzkovateľom)

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem

používateľ webových stránok a internetových služieb

bežné (identifikačné číslo návštevy “Session ID”)

dočasné cookies – do ukončenia návštevy

Poskytovateľ služieb webhostingu

Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

autentifikačné cookies – identifikácia používateľa po jeho prihlásení

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem

používateľ webových stránok a internetových služieb

bežné (identifikačné číslo návštevy “Session ID”; prihlasovacie údaje používateľa)

dočasné cookies – do ukončenia návštevy

Poskytovateľ služieb webhostingu

Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

autentifikačné cookies – identifikácia používateľa po jeho prihlásení

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem

používateľ webových stránok a internetových služieb

bežné (identifikačné číslo návštevy “Session ID”; prihlasovacie údaje používateľa)

trvalé cookies – do ukončenia platnosti cookies

Poskytovateľ služieb webhostingu

Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

cookies zamerané na bezpečnosť používateľa – zvyšovanie bezpečnosti služby; ochrana systému prihlasovania; odhaľovanie nesprávnych pokusov o prihlásenie

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem

používateľ webových stránok a internetových služieb

bežné (identifikačné číslo návštevy “Session ID”; identifikácia používateľa)

trvalé cookies – do ukončenia platnosti cookies

Poskytovateľ služieb webhostingu

Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

cookies pre multimediálne prehliadače – korektné prehrávanie vizuálneho a zvukového obsahu

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem

používateľ webových stránok a internetových služieb

bežné (informácie o zariadení koncového používateľa; timing o prerušení, pozastavení prehrávania multimediálneho obsahu)

dočasné cookies – do ukončenia návštevy

Poskytovateľ služieb webhostingu

Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

cookies pre optimalizáciu vyťaženia prostriedkov;  distribúcia spracovania požiadaviek v rámci skupiny vzájomne sa zdieľaných technických prostriedkov

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem

používateľ webových stránok a internetových služieb

bežné (identifikačné číslo návštevy “Session ID”)

dočasné cookies – do ukončenia návštevy

Poskytovateľ služieb webhostingu

Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

cookies pre prispôsobenie užívateľského rozhrania – uchovávanie preferencií používateľa, ktorý nie je pripojený na trvalý identifikátor

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem

používateľ webových stránok a internetových služieb

bežné (identifikačné číslo návštevy “Session ID”, preferencie používateľa ako napríklad preferovaný jazyk a pod.)

trvalé cookies – do ukončenia platnosti cookies

Poskytovateľ služieb webhostingu

Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

cookies na sledovanie používateľa prostredníctvom prídavných modulov sociálnych sietí

čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – súhlas dotknutej osoby

používateľ webových stránok a internetových služieb

bežné (sieťový identifikátor v zmysle čl. 4 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov)

trvalé cookies – do ukončenia platnosti cookies

Poskytovateľ služieb webhostingu

Iný oprávnený subjekt (na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

osobné údaje nie sú predmetom cezhraničného prenosu do tretích krajín

Nad súbormi cookies tretích strán, ktoré nastavujú alebo čítajú súbory cookies na webových stránkach Prevádzkovateľa, nemá Prevádzkovateľ žiadnu kontrolu, pričom zároveň odporúča, aby si Dotknuté osoby  kontrolovali zásady ochrany osobných údajov príslušnej tretej strany.

Ako dlho si Prevádzkovateľ ponecháva získané informácie?

To, ako dlho si získané dáta Prevádzkovateľ ponecháva, závisí vždy na príslušnom type cookies. Platnosť súborov typu relačných cookies vyprší hneď po zatvorení internetového prehliadača. Trvalé súbory cookies, vrátane lokálne prístupných objektov, môžu mať platnosť aj niekoľko mesiacov, resp. až do odvolania súhlasu s ich používaním zo strany Dotknutej osoby, ktorý je právnym základom pre ukladanie iných než nevyhnutných súborov cookies.

Aké sú práva Dotknutej osoby pri spracúvaní údajov za pomoci súborov cookies?

Nie všetky súbory cookies, ktoré táto webová stránka používa, sú spôsobilé identifikovať Dotknutú osobu, a preto nie sú považované za osobné údaje. Prevádzkovateľ napriek tomu týmito zásadami informuje, že každá Dotknutá osoba má predovšetkým právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu v prípade, že právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak Prevádzkovateľ a/alebo Sprostredkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Viac informácií:

Dúfame, že sa tým pre vás veci vyjasnili, a ako už bolo spomenuté, ak existuje niečo, pri čom si nie ste istí, či to potrebujete alebo nie, je zvyčajne bezpečnejšie nechať súbory cookies povolené pre prípad, že by komunikovali s niektorou funkciou našej webovej lokality. Ak máte stále záujem o viac informácií, môžete nás kontaktovať prostredníctvom niektorého z nami preferovaných spôsobov.

KDE NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ?

Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky či žiadosti týkajúce sa používania vašich osobných údajov, alebo ak máte akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov a súboroch cookies, kontaktujte nás na tejto e-mailovej adrese: stresnekrytinybejz@gmail.com alebo pomocou kontaktných údajov uvedených v sekcii Kontakt. Vaše otázky a návrhy týkajúce sa tohto vyhlásenia uvítame.

Záverečné ustanovenia

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach, o čom vás informuje prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste Prevádzkovateľovi poskytli.